ΑΝΔΡΙΚΟ

Εκτύπωση
     
                      ΒΑΙΟΣ ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ
                        ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ                 
                     ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
             ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
                    ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
     
                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ
          ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
                       ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
                        ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
                           ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
     
                 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΜΗΣ
                 ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
                         ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΣ
                 ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
               ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ
                       ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
     
            ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
                ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
             ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
               ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
                          ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
     
                     ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ
             ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
               ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ  ΚΕΡΤΣΟΥΚΟΥ
             ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
                   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΕΛΕΣ
             ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
     
                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΡΩΝΗΣ
             ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
               ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
                  ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
                     GERVAIH MEGONTE
                        ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
     
       ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
           ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ   
                           ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
                     ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
                        ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:
     
                      ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
                        ΗΜ.ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ